Blogin tausta

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) velvoittaa kunnat tekemään rakenteellista sosiaalityötä. Rakenteellisen sosiaalityön tarkoituksena on huolehtia sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Helsingissä yhtenä rakenteellisen sosiaalityön menetelmänä on kehitetty sosiaalista raportointia, jonka tarkoituksena on välittää sosiaali- ja terveyspalvelujen arjessa syntyvää tietoa muun muassa kehittämisen, johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Sosiaalista raportointia julkaistaan sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla.

Tämän blogin tarkoituksena on tuoda sosiaali- ja terveyspalvelujen arjessa syntyvää tietoa entistä helpommin saavutettavaksi. Haluamme myös lisätä blogin avulla sosiaalisen raportoinnin moniäänisyyttä, ja blogiin ovatkin tervetulleita kirjoittamaan sosiaalialan ammattilaisten lisäksi myös muut sosiaalisista kysymyksistä kiinnostuneet.

Blogin ylläpitämisestä kehittämiskonsultti Veera Korhonen (etunimi.sukunimi(a)hel.fi).

Lisätietoa rakenteellisesta sosiaalityöstä ja sosiaalisesta raportoinnista:

Hussi, Taina (2005) Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana - menetelmäkuvaus ja käytännön kokemukset. SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 4/2005. 

Lyly, Auri (2016) Sosiaalinen raportointi asiakastiedon tuottajana - esimerkkinä aikuissosiaalityö ja lastensuojelu. Sosiaali- ja terveysviraston tutkimuksia ja raportteja 2/2016. 

Vanhanen, Jonna, Jaakkola, Outi, Selänniemi, Minna & Saurama, Erja (2016) Miten ylisukupolvista huono-osaisuutta voi jäsentää osana sosiaalityön tiimin työskentelyä?  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 20/2016.

Kommentit