Toivoa koronan aikaan - Jälkihuollon työskentely poikkeusoloissa

Mitä nyt, kun kesätyöpaikka peruuntui tai lomautus osui omalle kohdalle? Miten valmistua ammattiin, kun koulussa ei voi suorittaa näyttöjä? Pääseekö päihde- tai mielenterveyspalveluiden pariin? Ovatko omat jälkihuollon työntekijät töissä? Milloin palataan taas normaaliin?

Näitä kysymyksiä pohditaan poikkeustilan aikana lastensuojelun jälkihuollossa asiakasnuorten kanssa.

Jälkihuollon asiakkaiden elämäntilanteet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia. Yhteistä asiakkaillemme on oikeastaan vain se, että jokainen heistä on ollut huostaanotettuina tai yli puoli vuotta sijoitettuna. Asiakaskunnan monimuotoisuus näkyy myös jälkihuollon tarjoamassa tuessa. Nuoria autetaan etsimään asuntoa, edistämään opintoja ja sijoittumaan työmarkkinoille. Asiakkaita myös ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden, esimerkiksi päihdehuollon tai mielenterveyspalveluiden, piiriin.

Myös koronapandemian aiheuttama poikkeustila näkyy jälkihuollon nuorten elämässä monella tavalla. Neljän seinän sisälle eristäytyneen nuoren ahdistus voi yhtäkkiä helpottaa, kun kaikki muutkin viettävät päivät kotona. Ne asiakkaat, jotka ennen poikkeustilaa kävivät töissä ja viimeistelivät opintojaan, saattavatkin tarvita aiempaa enemmän apua tukiviidakossa suunnistamisessa.

Sairastuneet tai karanteeniin joutuneet nuoret saattavat tarvita ruokaa kotiin. Asunnottomille pitää löytää nopeasti katto pään päälle. Osa nuorista kaipaa ennen kaikkea ihmistä, jonka kanssa ihmetellä, miten kaikki muuttui näin nopeasti ja milloin tilanne korjaantuu.

Toivo on sosiaalityön tärkeimpiä työkaluja. Vaikka maailma tuntuu murenevan ympäriltä, sosiaalityön tehtävänä on nähdä se, mikä kannattelee. Jälkihuollossa nuorille tarjotaan tukea ja autetaan samalla hahmottamaan voimavaroja, löytämään omat selviytymiskeinot. Yhtä tärkeää on muistuttaa nuorille, että he eivät ole yksin. Että poikkeustilan keskelläkin joku kuuntelee ja auttaa.

Miltä maailma näyttää, kun koronapandemian aiheuttama poikkeustila joskus lakkaa? Tähän kysymykseen ei kenelläkään ole varmaa vastausta. Tärkeää on kuitenkin huolehtia, että jokaisella nuorella on luotettava ihminen, jonka kanssa asiaa pohtia.

Lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityö Helsingissä:
  • Asiakkaita 800. Asiakasmäärän odotetaan kasvavan vuosittain noin 250:llä.
  • Sosiaalityöntekijöitä 16
  • Sosiaaliohjaajia 24
  • Johtavia sosiaalityöntekijöitä 2
  • Johtava ohjaaja
  • Terveydenhoitaja
  • Perheterapeutti 2xvko

Lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityö vastaa 16 vuotta täyttäneiden huostaanotettujen ja yli puoli vuotta sijoitettuna olleiden nuorten sosiaalityöstä sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuolto alkaa yleensä sijoituksen päätyttyä, mutta sen voi aloittaa myöhemminkin. Nuorella on oikeus jälkihuoltoon viisi vuotta sen jälkeen, kun hän on viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana tai kunnes nuori täyttää 25 vuotta.

Seuraa jälkihuoltoa Instagramissa @jalkihuolto_hki

Jälkihuollon viestintätiimi

Kuva: Maya Waitara

Kommentit