Asumisneuvonnan havaintoja asunnonhausta

Asumisneuvonnassa odotetaan huolissaan säästötoimenpiteitä, joita uusi hallitus on suunnitellut tekevänsä sosiaaliturvaan vuodelle 2024. Valitettavasti suunnitellut kiristykset kohdistuvat kohtuuttomasti monen jo nyt valmiiksi heikossa asemassa olevan ihmisen arkeen heikentäen pahimmillaan monen ihmisen arjessa pärjäämistä ja asumista. Samanaikaisesti olemme saaneet kuulla uutisoinnista, kuinka vuokratasoltaan kohtuuhintaiseksi koettu Helsingin kaupungin vuokra-asunnot nostaa vuokria vuodelle 2024 siten, että se tulee osaltansa vaikuttamaan useiden asukkaiden elämään. Monet asukkaat joutuvat arvioimaan, onko heillä taloudellisia edellytyksiä jatkossa asua Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa. Helsingin Uutisten mukaan Helsingin kaupunki tulee reagoimaan Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) ja Helsingin kaupungin asumisoikeusasuntojen (Haso) vuokrankorotuksiin. Helsingin kaupunki on budjetoinut ylimääräisen pääomituksen vuodelle 2024 yhden vuoden ajaksi. Tällä toimenpiteellä pyritään helpottamaan Hekalla ja Hasolla asuvien asukkaiden vuokrankorotuksia ensi vuonna.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimialan asumisneuvonnan keskeisenä tavoitteena on asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Tärkeänä keinona asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä asumisneuvonnassa tarjottavan yksilötyön lisäksi ovat olleet asunnonhakupajat, joita on toteutettu vuodesta 2018 lähtien eri puolilla Helsinkiä. Näissä asunnonhakupajoissa on autettu lukuisia ihmisisä erilaisissa asumisongelmissa ja asunnonhaussa. Asunnonhakupajoja järjestetään koko Helsingin alueella yhdessä alueellisten aikuissosiaalityön tiimien, maahan muuttaneiden erityspalveluiden ja alueellisten yhteisötalojen kanssa. 

Vuoden 2023 aikana asunnonhakupajoihin kaupunkitasoisesti on osallistunut 145 ihmistä. Asumisneuvonnassa on autettu asunnonhaussa eri syitten takia 339 asiakasta, joista 311 on löytänyt toivotun asumisratkaisun ja asuminen on tullut turvatuksi. Asunnonhakupajojen kohderyhmiksi on yhteisesti eri toimijoiden kanssa määritelty eri syistä asunnottomuusuhkatilanteissa olevat asukkaat sekä asunnottomat, joilla ei ole erityisen tuen tarvetta tai joilla ei ole asumisasiassa vireillä muita sosiaalityössä mahdollisesti tehtyjä suunnitelmia. Asunnottomuusuhkatilanteiden taustalta löytyy ihmisiä, joiden määräaikaiset vuokrasopimukset päättyvät, yksityiset vuokranantajat myyvät asunnon tai joilla Kela on kohtuullistanut perustoimeentulotuessa huomioitavat vuokramenot. Asunnottomuusuhan alla on myös ihmisiä, jotka yrittävät löytää edullisempaa asuntoa ennen kuin asumismenot kohtuullistetaan perustoimeentulotuessa.

Uutena pysyvänä palveluna asumisneuvonnassa on vuoden 2023 alusta käynnistynyt asunnottomien helsinkiläisten tukeminen asunnonhaussa. Palvelua antaa tällä hetkellä koko Helsingin alueella kolme asumisneuvonnan työntekijää. Asumisneuvonnan asunnottomille järjestetyn palvelun asiakkaat ovat töissä käyviä, eläkettä saavia tai sosiaaliturvan piirissä olevia ihmisiä, joilla on sekä lyhyempää että pitkittyneempää asunnottomuutta. Asiakkaina ovat sekä yksinasuvat ja pariskunnat että perheelliset. Usein heitä yhdistää digi- ja kielitaidottomuus sekä ymmärtämättömyys palvelujärjestelmän toiminnasta. Palvelujärjestelmässä tapahtunut nopea digitalisaation kehittyminen ja kynnyksettömien palvelupisteiden vähentyminen ovat valitettavasti saaneet aikaan sen, että yhä useampi asunnoton ja tukea tarvitseva ihminen putoaa pois avun piiristä.

Toisaalta ihmisillä on havaintojemme ja kokemustemme mukaan epärealistisia ajatuksia ja toiveita siitä, millaisia asuntoja on saatavilla perheen tarpeeseen nähden, ja millaista vuokraa ihmiset ovat niistä valmiita maksamaan. Taustalla on havaintojemme mukaan kysymys siitä, että esimerkiksi kulttuuriset sekä yksilön tiedoista ja taidoista johtuvat tekijät vaikuttavat vahvasti siihen, minkä suuruista asuntoa haetaan tilanteessa, jossa perheessä on esimerkiksi eri sukupuolta olevia lapsia ja nuoria aikuisia. Suomessa asumisaika on saattanut olla pitkäkin, mutta omatoiminen asuntohakemusten voimassa pitäminen on heikkoa. Osa asiakkaista on ikään kuin laitostunut palvelujärjestelmään. Tämä näyttäytyy eri kulttuureista tulevien asiakkaiden keskuudessa. Samoin ymmärtämättömyys Helsingin vaikeasta asuntotilanteesta saattaa johtaa siihen, että ihmiset hakevat hyvin rajatuilta alueita asuntoja epärealistisella vuokratasolla. Monelle ihmiselle tutulta asuinalueelta pois muuttaminen voi olla myös turvattomuutta aiheuttava tekijä.

Isona ryhmänä palvelussa ovat näyttäytyneet työperäisellä oleskeluluvalla Suomessa asuvat asunnottomat. He ovat löytäneet asumisneuvonnan tarjoamalla tuella asuntoja eri vuokranantajilta. Heidän keskuudessaan suurimpana haasteena ovat olleet puutteellinen kielitaito ja tietämättömyys siitä, mistä asuntoja voidaan hakea. He ovat usein asuneet useita vuosia piiloasunnottomina ystävien ja sukulaisten nurkissa. Työperäisellä oleskeluluvalla Suomessa asuvat asunnottomat työskentelevät usein matalapalkka-aloilla, joilla on puutetta työntekijöistä.

Vuoden 2023 alusta asumisneuvonnan tarjoamassa kohdennetussa palvelussa on saatu yhteensä 60 asuntoa asunnottomille. Asumisneuvojille on muodostunut hyvät yhteistyöverkostot esimerkiksi eri vuokranantajien kanssa. Jokainen saatu asunto myös vähentää julkistalouden menoja. Ennen kaikkea jokaisella asunnon saaneella asunnottomalla on mahdollisuus inhimilliseen ja ihmisarvoiseen elämään.


Teksti: Asumiskoordinaattori Maarit Lehtinen ja asumisneuvoja Tuuli Tervo, Helsingin asumisneuvonta
Kuva: Tapio Haaja / Unsplash

Lähteet
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/6323858

Kommentit